Vand

Alt vand i verden dækker ca 70.9% af jorden.